REGULAMIN

REGULAMINInformujemy, że można już zgłaszać chęć otrzymania akredytacji prasowych na 07. Festiwal Nowego Teatru [59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne] Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2021 !

 

Regulamin akredytacji prasowych 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]

 1. Akredytacje będą wydawane dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, dziennikarzom pracującym dla patronów medialnych, dziennikarzom mediów ogólnopolskich o dużym nakładzie, dziennikarzom specjalizującym się w tematyce teatru, muzyki, tańca, sztuki oraz szeroko pojętej kultury, a także a także blogerom i vlogerom kulturalnym, fotoreporterom i realizatorom tv.
 2. Akredytacje są bezpłatne.
 3. W ramach akredytacji dziennikarz otrzymuje:

– możliwość bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]

– nieodpłatne zakwaterowanie w hotelu w Rzeszowie dla dziennikarzy spoza Rzeszowa,

– bezpłatne wejście do klubu festiwalowego.

 1. Akredytacje nie obejmują zwrotu kosztów podróży oraz transportu w miejsca 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]
 2. Akredytacje dziennikarskie będą przyjmowane od 30.09.2021 do 11.10.2021 r.
 3. Aby uzyskać akredytacje należy wypełnić formularz akredytacyjny (link poniżej):    

                                                           FORMULARZ AKREDYTACYJNY

 1. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 2. O przyznaniu akredytacji decyduje Biuro Prasowe Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji o akredytację bez podania przyczyny.
 3. Akredytacje są imienne i pojedyncze i nie mogą być przekazane innej osobie.
 4. Akredytacja upoważnia do umówienia się na wywiady z twórcami, reżyserami, aktorami, gośćmi festiwalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Festiwalowym i otrzymaniu zgody artysty.
 5. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do wejścia na wszystkie wydarzenia Festiwalu 07. Festiwalu Nowego Teatru/ [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]
 6. Biuro Festiwalowe zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]
 7. Organizatorzy mają prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację prasową podczas 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]
 8. Zasady fotografowania/filmowania zostaną określone przez Biuro Festiwalowe najpóźniej w dniu spektaklu.
 9. Materiały zdjęciowe z Festiwalu 07. Festiwalu Nowego Teatru [59. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych] nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
 10. Dane osobowe składających formularze akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dostępnej na stronie www.teatr-rzeszow.pl.
 11. Wypełnienie formularza akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.