Rzeszów News pisze o MFS „Trans/Misje”!

Rzeszów News pisze o MFS „Trans/Misje”!6 krajów, 40 wydarzeń, 7 dni, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuk „Trans/Misje”. Rozpoczyna się w sobotę 25 sierpnia. Będą artyści z Węgier, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Czech. Festiwal będzie „karmić” rzeszowską, i nie tylko, publiczność wspaniałymi spektaklami, widowiskami, koncertami, sztuką wizualną i plastyczną do 31 sierpnia.

Pomysłodawca tego niezwykłego wydarzenia jest Jan Nowara, dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, który do współpracy zaprosił: Państwowy Teatr w Koszycach, Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie, Teatr im. Mihála Csokonaiego w Debreczynie, Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie, Teatr Królewski w Trokach.

Czytaj całość artykułu...
Rzeszów News

24 sierpnia 2018

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu: