SCENA NOWEJ DRAMATURGII

SCENA NOWEJ DRAMATURGIIScena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane.

SND kierowana jest do pisarzy, dramaturżek, poetów, scenarzystek oraz reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru, oraz do reżyserów i reżyserek teatralnych. Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego poszukiwania nowoczesnych środków literackiego wyrazu we współczesnej realizacji scenicznej.

Działania Sceny Nowej Dramaturgii nastawione są na poszukiwanie nowych jakości współczesnego dramatu na kanwie impulsu spotkania duetu twórczego.

 

   Pierwszym etapem działań SND będzie Teatralny Speed Dating, który kierowany jest do:

-reżyserów i reżyserek, mających na swoim koncie przynajmniej dwie realizacje teatralne;

-autorów i autorek z dorobkiem prozatorskim, reporterskim, poetyckim, scenariuszowym czy dramaturgicznym

(min.1 książka/tomik/dramat)

 

Teatralny Speed Dating ma na celu stworzenie platformy umożliwiającej dyskusję, wymiany i wzajemną inspirację obojga stron.

 

Wybrani twórcy spędzą w Rzeszowie 24 godziny (pierwsze spotkanie: 27.02.2019), podczas których będą mieli okazję wzajemnie się poznać, wymienić pomysłami i poglądami na współczesny teatr i dobrać się w pary. Kryterium wyboru będzie możliwość współpracy nad nowym projektem.

 

Teatralny Speed Dating zakończy się publicznym ogłoszeniem par reżyser-autor i przedstawieniem nowo powstałych pomysłów realizacyjnych – 28.02.2019 w Teatrze im. W. Siemaszkowej.

 

Przedstawione koncepcje muszą stanowić wynik własnej działalności twórczej i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

 

W kolejnych etapach wybrane teksty będą dyskutowane podczas sesji script doktorskich, a w finale wybrane teksty mają szansę na realizację w formie czytania performatywnego, instalacji teatralnej bądź słuchowiska.

 

Teatr zapewnia uczestnikom Teatralnego Speed Datingu nocleg w Rzeszowie. Dojazd do Rzeszowa odbywa się na koszt uczestników

 

SZCZEGÓŁY JUŻ WKRÓTCE!

 

 

 

Inicjatorem i organizatorem wszystkich działań w ramach Sceny Nowej Dramaturgii jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów, www.teatr-rzeszow.pl