Scena Nowej Dramaturgii

Scena Nowej DramaturgiiTeatr im. Wandy Siemaszkowej uruchamia Scenę Nowej Dramaturgii i ogłasza nabór chętnych do udziału w sesjach warsztatowych, dla których osią jest słowo pisane. Do współpracy zaproszeni są reżyserzy z co najmniej dwoma realizacjami teatralnymi na koncie oraz autorzy i autorki tekstów dramatycznych, prozy, reportaży, poezji.

 

Scena Nowej Dramaturgii jest platformą skupioną na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych a jej celem rozwijanie projektów teatralnych i wspólna dyskusja nad tekstami. Jej kuratorami są reżyserka Martyna Łyko oraz Witold Mrozek, krytyk teatralny i dziennikarz. W sesjach dopracowywania projektów wezmą udział uznani praktycy reżyserii i dramaturgii. Organizatorzy szukają nowych jakości, powstających ze spotkania reżysera i dramaturga już na wczesnym etapie pracy nad projektem – a jednocześnie tworzenia nowych konfiguracji artystycznej współpracy.
Jeden z tekstów powstałych w ramach SND decyzją dyrektora artystycznego Jana Nowary zostanie wystawiony przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – przez pracującego nad nim podczas warsztatów reżysera. Wybrane projekty zaprezentowane będą też w formie słuchowisk, instalacji teatralnych czy czytań performatywnych

 

   Pierwszym etapem działań SND będzie Teatralny Speed Dating, który kierowany jest do:

-reżyserów i reżyserek, mających na swoim koncie przynajmniej dwie realizacje teatralne;

-autorów i autorek z dorobkiem prozatorskim, reporterskim, poetyckim, scenariuszowym czy dramaturgicznym

(min.1 książka/tomik/dramat)

 

Teatralny Speed Dating ma na celu stworzenie platformy umożliwiającej dyskusję, wymiany i wzajemną inspirację obojga stron.

Wybrani twórcy spędzą w Rzeszowie 24 godziny (pierwsze spotkanie: 27.02.2019), podczas których będą mieli okazję wzajemnie się poznać, wymienić pomysłami i poglądami na współczesny teatr i dobrać się w pary. Kryterium wyboru będzie możliwość współpracy nad nowym projektem.

 

Teatralny Speed Dating zakończy się publicznym ogłoszeniem par reżyser-autor i przedstawieniem nowo powstałych pomysłów realizacyjnych – 28.02.2019 w Teatrze im. W. Siemaszkowej.

W kolejnych etapach wybrane teksty będą dyskutowane podczas sesji script doktorskich, a w finale wybrane teksty mają szansę na realizację w formie czytania performatywnego, instalacji teatralnej bądź słuchowiska.

 

Teatr zapewnia uczestnikom Teatralnego Speed Datingu nocleg w Rzeszowie. Dojazd do Rzeszowa odbywa się na własny koszt uczestników

 

Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek SND odbędzie 27-28 lutego w Rzeszowie. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych – w początkach lutego.

Zgłoszenie na Teatralny Speed Dating oraz Letnią Rezydencję Literacką (zawartość):
  1. dane osobowe; 
  2. aktualny biogram artysty;
  3. wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  4. reżyserzy i reżyserki załączają do formularza rejestracje wideo co najmniej jednego swojego spektaklu (link do zapisu w internecie bądź płyta DVD wysłana na adres teatru z dopiskiem “SND” i nazwiskiem twórcy);
  5. Autorzy i autorki  załączają konspekt dramatu i jedną scenę do 5 stron znormalizowanego tekstu.
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w SND;

Pierwszy termin przesyłania zgłoszeń to 27 stycznia 2019. Adres na jaki należy je wysłać : snd@teatr-rzeszow.pl


Załączniki: