Specjalista ds. edukacji poszukiwany!

Specjalista ds. edukacji poszukiwany!Poszukujemy specjalisty ds. edukacji teatralnej do opracowania i realizowania strategii działań edukacyjnych

Współpraca będzie obejmować: - planowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych - organizowanie i prowadzenie spotkań teatralnych o charakterze edukacyjnym - współpracę z instytucjami oświatowymi - organizowanie i przeprowadzanie konkursów aktywizujących młodzież w obszarze działań teatralnych - poszukiwanie i pracę nad pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na działalność edukacyjną Wymagania: - ukończone studia wyższe - uprawnienia pedagogiczne w zakresie animacji artystyczno-teatralnej lub społeczno-kulturalnej - doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą - umiejętność pracy w zespole - posiadanie wiedzy teatrologicznej - podstawowa znajomość środowiska artystycznego regionu - znajomość działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do 20.11.2016r. na adres mailowy sekretariat@teatr-rzeszow.pl Zapraszamy do współpracy!