VERDICKT

VERDICKT
Jury declaration of
Poster Competition for Moliere’s Plays MOLIERE 2022


On August 19, 2022, the Jury of the Poster Competition for Moliere’s Plays MOLIERE 2022
met in Rzeszów. 168 works were submitted to the competition.
Jury composed of: Karel Mišek (Czech Republic), Nykola Kovalenko (Slovak
Republic/Ukraine), Istvan Orosz (Hungary), Agnieszka Popek-Banach (Poland), Krzysztof
Motyka (Poland) awarded the following awards:

 

Prizes:
1st Prize Tomasz Bogusławski (Poland)
2nd Prize ex aequo Lex Drewiński (Poland) and Jerzy Skakun, Joanna Górska (Poland)
3rd Prize Paulina Piorun (Poland)
and
Honourable mentions:
Lex Drewiński (Poland)
István Szathmáry (Hungary)
Ying Wang (China)

 

Protokół obrad Jury
Konkursu na Plakat do Sztuk Moliera MOLIERE 2022


W dniu 19 sierpnia 2022 roku w Rzeszowie obradowało Jury Konkursu na Plakat do Sztuk
Moliera MOLIERE 2022. Na konkurs nadesłano 168 prac.
Jury w składzie: Karel Mišek, (Czechy), Mykola Kovalenko (Słowacja/Ukraina), Istvan Orosz
(Węgry), Agnieszka Popek-Banach (Polska), Krzysztof Motyka (Polska) przyznało
następujące nagrody:
I Nagroda – Tomasz Bogusławski (Polska)
II Nagroda – ex aequo Lex Drewiński (Poland) oraz Jerzy Skakun, Joanna Górska (Polska)
III Nagroda – Paulina Piorun (Polska)
oraz
wyróżnienia:
Lex Drewiński (Polska)
István Szathmáry (Węgry)
Ying Wang (Chiny)