Werdykt Jury Festiwalu Nowego Teatru

Werdykt Jury Festiwalu Nowego TeatruWerdykt Jury 53. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - Festiwal Nowego Teatru

Rzeszów 15-21 listopada 2014

  Jury pierwszego Festiwalu Nowego Teatru w składzie: Sandra Szwarc – przewodnicząca jury Anna Kolak, Alicja Müller, Ewa Uniejewska, Jakub Papuczys oraz Martyna Kasprzak – sekretarz jury po zobaczeniu w dniach 15-21 listopada 2014 dziesięciu konkursowych spektakli: „Paradise Now?” RE//MIX Living Theatre Komuny// Warszawa w reżyserii zbiorowej, „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w reżyserii Jakuba Falkowskiego, „Teren Badań: Jeżycjada” Komuny//Warszawa i Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, „Dziady” Adama Mickiewicza z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w reżyserii Radosława Rychcika, „Bohaterowie przyszłości” Komuny// Warszawa i Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w reżyserii Markusa Öhrna, „W samo południe” z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w reżyserii Wojciecha Ziemilskiego, „Chopin bez fortepianu” Centrali w reżyserii Michała Zadary, „Umwuka” wg „Dzisiaj narysujemy śmierć” Wojciecha Tochmana z Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu w reżyserii Jana Naturskiego, „Utwór o Matce i Ojczyźnie” Bożeny Keff z Teatru Współczesnego w Szczecinie w reżyserii Marcina Libera i „Akropolis” wg Stanisława Wyspiańskiego z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, postanowiło przyznać następujące nagrody: wyróżnienie w wysokości 2500 zł twórcom spektaklu „W samo południe” w reżyserii Wojciecha Ziemilskiego za twórcze wychodzenie poza granice teatru; wyróżnienie w wysokości 2500 zł Irenie Jun za rolę Meter w spektaklu „Utwór o Matce i Ojczyźnie” i mistrzowskie połączenie odmiennych sposobów ekspresji aktorskiej; Nagrodę Specjalną dla Młodego Artysty w wysokości 4500 zł, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Łukaszowi Twarkowskiemu za podjęcie próby odnalezienia innowacyjnego, audiowizualnego języka teatralnego w spektaklu „Akropolis”; Nagrodę dla Osobowości Artystycznej w postaci statuetki oraz 10000 zł Barbarze Wysockiej i Michałowi Zadarze za przeprowadzenie radykalnie twórczego dialogu z narodowymi mitami oraz wywrotową reinterpretację twórczości Fryderyka Chopina w spektaklu „Chopin bez fortepianu”; Nagrodę za Najlepszy Spektakl w postaci statuetki twórcom „Dziadów” z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w reżyserii Radosława Rychcika za odwagę w odczytaniu tekstu romantycznego poza kluczem martyrologicznym i otwarcie na nowe konteksty.

 Rzeszów, 21 listopada 2014