Wielki sukces rzeszowskiego teatru!

Wielki sukces rzeszowskiego teatru!Wynik konkursu w piątej edycji Festiwalu Nowego Teatru ucieszył nas, tym bardziej, że został przyjęty niemal jednomyślnie. Jury złożone z dziennikarzy, znawców teatru i krytyków uznało spektakl Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pod tytułem „Lwów nie oddamy” za najlepszy spośród pięciu przedstawień konkursowych.

 

Po obejrzeniu ostatniego spektaklu konkursowego w piątkowy wieczór jury zasiadło do obrad. Wybór, zdaje się, był dość łatwy, na co wskazuje zgodność wszystkich członków komisji.

 

Laury dla „Lwowa…”

Dziennikarze docenili zespołową pracę artystyczną, która doprowadziła do powstania przedstawienia będącego prawdziwym, a nie wyłącznie odegranym dialogiem rozmaitych racji oraz uczciwe, szczere i autentyczne wykorzystanie formy teatru w teatrze, a także inteligentną ironię rozbrajającą stereotypy. Członkowie grona jurorów podkreślali, że spektakl nie tylko opowiada o dialogu, ale przede wszystkim stanowi wzorzec tego, jak go prowadzić. O czym raz po raz ze sceny zaświadczają aktorzy.

Jury wyraziło opinię, że nagroda na jubileuszowej, piątej edycji festiwalu dla zespołu rzeszowskiego teatru jest w pewnej mierze także efektem wysiłków – poszerzania horyzontów intelektualnych i estetycznych – jakie od początku istnienia nowej formuły festiwalu podejmowała Joanna Puzyna-Chojka.

 

Jej Pamięci

Dr hab. prof. UAM Joanny Ostrowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedna z członkiń festiwalowego jury, zaproponowała zadedykowanie nagrody pamięci Joanny Puzyny-Chojki – uważnego i wnikliwego krytyka teatralnego. Aby od przyszłej edycji Festiwalu Nowego Teatru nagroda nosiła Jej imię. Pomysł spotkał się z uznaniem obradującego grona. Już podczas uroczystości zamknięcia 5. FNT dyrektor Festiwalu, Jan Nowara, zaakceptował propozycję jury, a publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami

 

fot. Maciej Rałowski


Galeria: