Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno FinansowychAgnieszka Gawron

a.gawron@teatr-rzeszow.pl
tel. 17 853 27 48