Logotyp

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Sygn. AG-270-1-2023 (ogłoszenie Nr 2)

Zamawiający informuje, że postępowanie (Sygnatura AG-270-1-2023) pn.: Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1, realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pomocą platformy SMARTPZP.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow

Bezpośredni link do postępowania: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=46099525

Skip to content