Logotyp

Rzemieślnik teatralny – Montażysta sceny – rekrutacja otwarta

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje dwóch pracowników na wolne stanowiska pracy: Rzemieślnik teatralny – montażysta sceny.

 

Zakres obowiązków:

 • – montaż i demontaż dekoracji scenicznych,
 • – załadunek i rozładunek oraz magazynowanie elementów dekoracji,
 • – konserwacja i naprawa uszkodzonych elementów dekoracji,
 • – obsługa techniczna prób oraz przedstawień,
 • – drobne prace naprawcze w teatrze.

Wymagania niezbędne:

 • – wykształcenie: średnie, średnie zawodowe, zawodowe,
 • – zdolność do wykonywania pracy fizycznej i pracy na wysokości,
 • – doświadczenie w pracach montażowych,
 • – podstawowe umiejętności stolarskie,
 • – umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatowymi i elektronarzędziami,
 • – dyspozycyjność – praca rano i wieczorem od wtorku do soboty, także w wybrane niedziele.

Wymagania dodatkowe:

 • – sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • – umiejętność pracy w zespole,
 • – zdolności manualne

Warunki pracy:

 •  – praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • – zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • – bezpłatny parking,
 • – atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • – możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,
 • – praca w kreatywnym zespole

Wymagane dokumenty:

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Dokumenty należy:

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7-9,

w terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

 

 

Skip to content