Logotyp

Specjalista rzemiosł teatralnych – Elektryk-Oświetleniowiec – rekrutacja otwarta

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Specjalista rzemiosł teatralnych – Elektryk-oświetleniowiec.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Przygotowanie i obsługa świetlna spektakli, prób scenicznych i wszelkich imprez organizowanych przez Teatr.
 2. W miarę możliwości oraz potrzeb Teatru, samodzielnie przygotowywanie kompozycji świateł scenicznych.
 3. Odpowiadanie za stan techniczny urządzeń, instalacji, parku oświetleniowego, dbanie o ich konserwację, utrzymanie w stanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa; w miarę potrzeby dokonywanie poprawek i napraw.
 4. Przeprowadzanie konserwacji urządzeń i sprzętu elektrycznego, a także usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych w Teatrze.
 5. Kontrolowanie światła bezpieczeństwa.
 6. Odpowiada za wygaszenie świateł oraz stan instalacji elektrycznych pod kontem bezpieczeństwa p.poż. i bhp.
 7. Obowiązek zapoznania się ze specyfiką obsługi wszystkich przedstawień w repertuarze
  i zastępuje w razie potrzeby nieobecnego współpracownika, który jest odpowiedzialny za dany spektakl.
 8. Dokonywanie napraw i konserwacji sieci niskiego napięcia, wymiany żarówek, uszkodzonych gniazd.
 9. Wykonywanie powierzonych przez przełożonego innych zadań z zakresu obsługi imprez artystycznych, polegających na:
 10. a) realizowaniu warstwy multimedialnej oraz realizacja techniczna w zakresie multimediów
  w trakcie prób, spektakli, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz wydarzeń towarzyszących
  w siedzibie oraz poza siedzibą teatru,
 11. b) przygotowywanie i realizacja warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych, w tym: konfigurowanie i miksowanie sygnałów wizyjnych z kamer i źródeł zewnętrznych, przygotowanie do odtwarzania sekwencji video i efektów wizualnych, praca z wieloma wyświetlaczami, blending,
 12. c) przeprowadzanie nagrań video na wewnętrzne potrzeby teatru,
 13. d) dbanie o stan techniczny sprzętu multimedialnego znajdującego się na wyposażeniu teatru.
 14. Szczególnie staranne przygotowywanie i nadzór nad transportem powierzonych urządzeń.

 

Wymagania niezbędne:

 • – wykształcenie średnie lub wyższe,
 • – posiadanie świadectwa kwalifikacji do 1 kV lub gotowości do egzaminu kwalifikacyjnego,
 • – znajomość technik pracy na konsoletach oświetleniowych MA Lighting,
 • – gotowości do pracy w nieregularnych godzinach (przerywany czas pracy),
 • – brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • – umiejętność pracy w zespole,
 • – dobra znajomość pakietu MS Office,
 • – wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • – dobra organizacja pracy,
 • – rzetelność, dokładność i staranność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • – znajomość technik przygotowania i realizacji warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych,
 • – znajomość aplikacji Resolume Arena,
 • – znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

 Warunki pracy:

 •  – praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • – zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • – bezpłatny parking,
 • – atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • – możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,
 • – praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 •  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny.

 

Dokumenty należy:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7-9,

w terminie do dnia  14 sierpnia 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

 

Skip to content