Sztuka walcząca - otwarcie wystawy - Muzeum Zamek w Łańcucie

Sztuka walcząca / otwarcie wystawy / Muzeum Zamek w Łańcucie

projekt przestrzeni i grafiki wystawy Marek i Maciej Mikulscy

Wystawa ukazuje ważne momenty w historii krajów – partnerów projektu i ich drogę do wolności. Na ekspozycję będą składać się materiały fotograficzno-dokumentacyjne (zdjęcia, teksty) obrazujące dokonania i działania artystyczne z różnych okresów historii, inspirowane walką o wartości, takie jak wolność, niepodległość czy równość społeczna. Wystawa w formie digital-kolażu prezentować będzie reprodukcje obiektów, które będą eksponowane w formie „sztandarów” w historycznym wnętrzu Pałacu w Łańcucie.

Polska Sztuka Walcząca będzie reprezentowana przez obiekty pochodzące z czterech okresów historii Polski, istotnych dla tradycji walki niepodległościowej. Okres pierwszy – powstanie styczniowe, okres drugi – czas odzyskania niepodległości w 1918 roku i jej obrony, okres trzeci – lata 1939–1945, okres czwarty: lata 1980–1989.

Czesi na ośmiu czarno-białych zdjęciach przybliżą zwrotne momenty swojej historii z perspektywy środowisk artystycznych Ostrawy. Pierwsza część ich ekspozycji poświęcona jest inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku, a druga – Aksamitnej Rewolucji 1989 roku.

Słowacka Sztuka Walcząca będzie miała formę inną od pozostałych. W prezentacji wideo zostaną pokazane archiwalne materiały z czasów rewolucji 1968 i 1989 w Koszycach i wschodniej Słowacji. Prezentacja została przygotowana przez Radio i Telewizję Słowacji.

Węgierska Sztuka Walcząca to fotografie ze spektakli poruszających temat budowy i obrony węgierskiej tożsamości. Jednak jej dominującą część stanowią fotografie dzieł plastycznych, zarówno malarstwa historycznego odwołującego się do wielkich momentów dziejowych, jak i obrazy współczesnych twórców, nawiązujące do rewolucji 1956 roku.

W repertuarze lwowskiego Teatru Dramatycznego w ciągu 100-letniej historii pojawiły się dziesiątki przedstawień obrazujących bądź symbolizujących walkę narodu ukraińskiego o niepodległość. Ich akcja rozgrywała się najczęściej na tle istotnych wydarzeń w historii Ukrainy, m.in. w czasach: Hetmańszczyzny (XV–XVIII wiek), odrodzenia niepodległości Ukrainy w 1991 roku, a także wydarzeń najnowszych – z lat 2004–2018.

Litewskie Święto Pieśni to wyjątkowe wydarzenie, wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, które szczególnie w okresach okupacji stanowiło niezwykły oręż w walce o podtrzymanie tożsamości narodowej oraz wsparcie dążeń niepodległościowych. „Śpiewające rewolucje“ w trzech państwach bałtyckich w 1990 roku były w znacznej mierze zasługą światopoglądu, który został uformowany przez tradycję tego święta.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Muzeum Zamek w Łańcucue