Kultura a tożsamość narodowa - panel dyskusyjny - Muzeum-Zamek w Łańcucie

Kultura a tożsamość narodowa / międzynarodowy panel dyskusyjny /Sala Balowa Muzeum-Zamku w Łańcucie

POLSKA /SŁOWACJA /CZECHY /WĘGRY /UKRAINA /LITWA

 

udział w panelu wezmą

 

dr Dariusz Iwaneczko /moderator
dr Peter Himič
Janusz Klimsza
Ábel Kónya
prof. Bohdan Kozak
Karolina Narkevič

Muzeum-Zamek w Łańcucie
Historia i kultura jako źródła kształtowania tożsamości narodowej

Nieodzownym fundamentem historii i kultury jest pamięć. To ona sprawia, że jesteśmy w stanie dokonać retrospekcji wydarzeń i rozwijać nasze kręgi kulturowe, wzbogacając je o charakterystyczne cechy, elementy, zachowania i wyrażać je w formie wytworów kultury – języka, sztuki i zwyczajów. Tak kształtujemy naszą tożsamość, zbiór wartości historyczno-kulturowych, które przyjmujemy jako własne. Żyjąc obok siebie, zapożyczamy od innych charakterystyczne dla nich elementy, sprawiamy, że i one – choć z gruntu obce – stają się częścią naszej tożsamości. Nic jednak nie dzieje się i nie rozwija bez tego fundamentu, jakim jest pamięć, zarówno ta w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze zbiorowym. Ta druga jest o tyle istotna, że kształtuje zbiorowe poczucie tożsamości.
Wybitny czeski pisarz Bohumila Hrabal napisał: Zatrzymałem piękne obrazy, które nie starzeją się ze mną (…). I czując obumieranie ciała stwierdziłem, iż ten chłopiec we mnie jest (…) miarą wszystkich owych rzeczy, których nie dotyczy ani umieranie, ani śmierć. Bowiem sumą tych wszystkich zapamiętanych obrazów jest świadomość, że istniejemy i że istniały wcześniejsze pokolenia, które przekazały nam swoje życiodajne soki, a my będziemy je przekazywać dalej. Niekończąca się pielgrzymka pokoleń, która wprawdzie toczy się meandrami płynącej rzeki, ale wciąż nawadnia życiodajne pola ludzkiej świadomości.

Dariusz Iwaneczko

dr Dariusz Iwaneczko – historyk

Zajmuje się najnowszą historią Polski, m.in. dziejami organów bezpieczeństwa, opozycji i podziemia niepodległościowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym kilku monografii. Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

dr Peter Himič – teatrolog, Słowacja

Specjalizuje się w historii słowackiego teatru XX wieku we wschodniej Słowacji. Wykłada historię słowackiego teatru w Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy, a wcześniej także na Uniwersytecie w Preszowie. Dyrektor Państwowego Teatru w Koszycach.

W 1989 roku stał na czele ruchu studenckiego w Preszowie, zwanego Aksamitną Rewolucją, który w znacznym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu.

Ábel Kónya – artysta plastyk, Węgry

Kurator Centrum Sztuki Współczesnej MODEM w Debreczynie. Wcześniej uczył gry na perkusji, koncertował m.in. z zespołem Garbo. Ukończył grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Główne obszary jego działalności artystycznej to rysunek, grafika, fotografia, obraz cyfrowy oraz animacja.

prof. Bohdan Kozak – aktor, reżyser, Ukraina

Wybitny aktor lwowskiego Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. M. Zańkowieckiej. Członek Akademii Sztuk Ukrainy. Profesor, założyciel Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki. Uhonorowany Nagrodą im. S.I. Witkiewicza za wybitne osiągnięcia w szerzeniu i propagowaniu kultury polskiej na świecie (2017).

 

Wstęp wolny

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Muzeum Zamek w Łańcucie