Hajdu/Bürkös Orchestra - folklor show - scena na Rynku

Zespół Tańca Ludowego Hajdú /Debreceni Hajdú Táncegyüttes
Orkiestra folkowa Bürkös /Bürkös Folk Orchestra

Zespół Tańca Ludowego Hajdú z Debreczyna powstał w 1953 roku i w tym roku świętuje 65-lecie swojego istnienia. Repertuar zespołu obejmuje tradycyjne i oryginalne tańce pochodzące z obszarów Europy Środkowej zamieszkałych przez ludność węgierską. Tańce węgierskie różnią się pod względem stylistyki w zależności od geograficznych regionów występowania. Tradycyjny taniec ludowy, bogaty i barwny, obejmuje takie gatunki jak: czardasz, taniec rekrutów, skakaniec, pasterski taniec w kręgu, a także tańce dramatyczne. Oryginalne stroje narodowe, pieśni ludowe oraz muzyka towarzysząca tańcom są wyrazem narodowej sztuki węgierskiej, a także odzwierciedlają mentalność, gusty i charakter mieszkańców tego kraju.

Dziś współtworzy go 400 tancerzy w wieku od lat 6 po seniorów, którzy wspaniale prezentują się w oryginalnych strojach ludowych. Grupa jeździ z tournée i odwiedza festiwale na całym świecie. Zespół Hajdú zdobył dwadzieścia pięć nagród na rożnych festiwalach w kraju i za granicą, w tym m.in w Niemczech Wschodnich, w Belgii, a także Grand Prix podczas Festiwalu Światowego w Tunezji, oraz wiele nagród na Węgrzech. W 1979 roku zespół Tańca Ludowego Hajdú otrzymał Nagrodę im. Herdera, jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień w dzidzinie folkloru, za wieloletnią pracę na polu interpretacji sztuki ludowej. Ich choreografia jest oparta na zbiorach zarówno Węgierskiej Akademii Nauk, jak i na własnych adaptacjach węgierskich tradycji ludowych. Zespół stale spełnia najwyższe wymagania węgierskiego systemu kwalifikacji pierwszego stopnia. Dyrektorami zespołu są Zsuzsa Tiszai i Balint Lovas.

Zespół muzyczny Bürkös powstał w roku 1998. Jego członkowie to młodzi muzycy ludowi, którzy za swoje powołanie uznają zachowanie i przekazywanie autentycznej, węgierskiej muzyki ludowej. W rejonie Górnej Cisy pracują jako muzyczny zespół towarzyszący wielu zespołom tańca ludowego. Występują ponadto z samodzielnymi koncertami, sprawiając radość słuchaczom w kraju i poza jego granicami. Na ich koncertach rozbrzmiewają najpiękniejsze melodie Kotliny Panońskiej, której największy obszar zajmują Węgry.

Koncertowali już właściwie we wszystkich krajach Europy, od roku 2010 są stałymi gośćmi na festiwalach folkowych w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Ameryki Południowej. Są zdobywcami wielu nagród muzycznych i laureatami festiwali.

 

Wstęp:
1 zł

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Scena na Rynku