Bohema Koszyc - wystawa - foyer Teatru im. W. Siemaszkowej

Bohema Koszyc / wystawa / foyer Teatru im. W. Siemaszkowej

Państwowa Biblioteka Naukowa w Koszycach jest uniwersalną biblioteką naukową, drugą pod względem wielkości na terenie Słowacji (ponad 2 mln zbiorów książkowych). W jej zasobach, oprócz książek, gazet i czasopism (również w formie cyfrowej) znajdują się zbiory muzyczne, mapy, słowackie normy techniczne, spisy patentów, dokumenty audiowizualne, dokumenty w formie elektronicznej, mikrodokumenty.

Początki tej instytucji sięgają 1946 r., kiedy w Koszycach powstała Wyższa Szkoła Inżynierii Rolnictwa i Leśnictwa. Nawiązywała do tradycji Biblioteki Akademii Prawniczej. Częścią historycznego zbioru biblioteki są cenne wydruki pochodzące z okresu istnienia Uniwersytetu Koszyckiego (1657), później Akademii z Wydziałem Prawniczym i Filozoficznym (1777) aż po Akademię Prawniczą (1850). Zbiór ten zawiera 90 tys. starych wydruków, z czego 39 pierwodruków (inkunabułów).

Nieodłączną częścią działalności Państwowej Biblioteki Naukowej w Koszycach jest również działalność wystawiennicza. Jeden z referatów biblioteki jest włączony do pracy naukowo-badawczej pn. „Skróty artykułów z zagranicznych gazet i czasopism wychodzących na terenie Słowacji w latach 1848–1918” Wyniki swojej pracy przybliża publiczności również w formie wystaw.

W czasie studiów i badań nad teatralnym periodykiem „Kassai Szinházi Ujság” („Koszycka Gazeta Teatralna”), który wychodził w latach 1911–1923, udało się zgromadzić dużo cennych informacji o pracy artystycznej zespołów teatralnych w Koszycach w tym okresie. Wiele z tych informacji nie zostało dotychczas zawartych w ogólnonarodowych encyklopediach. Wystawa „Koszycka bohema na stronach czasopisma »Kassai Szinházi Ujság«” przybliża widzom dramatyczną, śpiewaczą i taneczną działalność zespołów teatralnych oraz postaci wybranych aktorskich osobistości. Część ekspozycji jest poświęcona aktorom-żołnierzom, którzy brali udział w walkach na frontach I wojny światowej.

Uważne oglądanie wybranych eksponatów pozwala uchwycić zmianę w dramaturgii zespołu teatralnego dyrektora Ӧ. Faragóa, jaka dokonała się po powstaniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 r. Wówczas do repertuaru zostały wprowadzone tłumaczenia wielu czeskich dramaturgów (Čapek) oraz dzieł operowych (Smetana, Dvořák) w tłumaczeniach węgierskich.

Autorzy wystawy:
projekt graficzny mgr Daniela Slezáková
tekst dr Eleonóra Blašková
realizacja Agencja Reklamowa DotOne, Koszyce
tłumaczenie na j. węgierski mgr Anna Ӧtvös
tłumaczenie na j. angielski mgr Mária Poliak-Bocková

Wstęp: 1 zł

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Foyer Teatru im. W. Siemaszkowej