Projekcje wolności: Sowia góra - film i spotkanie z udziałem twórców - Sala Studyjna Kina Zorza

Projekcje wolności: Sowia góra / film i spotkanie z udziałem twórców / Sala Studyjna Kina Zorza

Zachodnim stacjom tylko sporadycznie udaje się przebić na Litwę przez „żelazną kurtynę“ i sowieckie stacje zagłuszające. W kraju toczy się zaciekła walka pomiędzy reżimem sowieckim a mieszkańcami. Wrogowie reżimu są terroryzowani, mordowani, zsyłani na Sybir.

On jest jednym z wielu gimnazjalistów, uczestnikiem i świadkiem zbrojnego ruchu oporu, gromadzącym dowody zbrodni dyktatury Kremla. Wśród gimnazjalistów staje się legendą: dziewczęta uważają go za ikonę na miarę Johna Wayne‘a, chłopaki – za niepokonanego rywala w sprawach miłosnych. Jest tym, który podczas historycznej wyprawy na Zachód zaniósł wolnemu światu i Kongresowi USA wiadomość o dążeniu krajów bałtyckich do wolności, co przesądziło o losie Deklaracji Wellesa. Deklaracja wbiła klin pomiędzy byłych aliantów – USA i Związek Radziecki – i przez długi okres „zimnej wojny“ podtrzymywała i ożywiała nadzieję okupowanych krajów bałtyckich na odzyskanie niepodległości.

„Sowia góra“ – to film o politycznych i historycznych wydarzeniach na Litwie w latach 1947–1952, o determinacji partyzantów, o drodze niesionej wiadomości, o przelanej krwi, o miłości i o relacjach łączących bohaterów. To opowieść o powojennym pokoleniu, o panującym strachu i o nadziei. O tym, by walczyć o wolność bez względu na ryzyko. Walczyć o szczęście narodowe, społeczne i wreszcie o codzienne ludzkie szczęście.
 

Audrius Juzėnas – litewski reżyser filmowy, scenarzysta, producent

W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, a w 1999 reżyserię filmową w Litewskiej Akademii Muzycznej. Odbył staż w Polsce, w Niemczech, w Danii. Nakręcił film fabularny, kilka filmów dokumentalnych. Jest autorem scenariuszy swoich filmów. Otrzymał nagrodę Rosyjskiej Akademii Sztuki Filmowej „Nika“ dla najlepszego filmu WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) oraz krajów bałtyckich.

 

Projekcje wolności
Sowia góra /Pelėdų kalnas

reżyseria: Audrius Juzėnas
scenariusz: Pranas Morkus

OBSADA:
Aidas Jurgaitis
Arnas Danusas
Paulina Taujanskaitė
Anastasija Marčenkaitė
Aleksas Kazanavičius
Aldona Bendoriūtė
Adomas Jasiukėnas
Rūta Šmergelytė
Mantas Zemleckas
Darius Meškauskas
Aleksandr Špilevoj
Aleksandra Metalnikova
Dainius Svobonas
 
czas trwania: 135 min.

wstęp: 5 zł

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Sala Studyjna Kina Zorza
Załączniki: