„W cieniu korony – rzecz o Witoldzie Wielkim” - widowisko plenerowe - „scena na wodzie” przy Rzeszowskich Bulwarach

„W cieniu korony – rzecz o Witoldzie Wielkim” /widowisko plenerowe /reż. Vytautas Mikalauskas, Teatr Królewski w Trokach /„scena na wodzie” przy Rzeszowskich Bulwarach

Witold Wielki to jedna z najwybitniejszych osobistości w historii Litwy. Niestety, w ciągu ostatnich 50 lat żaden teatr nie odważył się przedstawić tej postaci na scenie, mimo że różni pisarze pisali o nim w licznych utworach. Teatr Królewski w Trokach jako pierwszy zdobył się na ten krok. Chociaż w scenariuszu można rozpoznać dobrze znaną na Litwie legendę o księciu Witoldzie, w rzeczywistości ambicją autora jest uchwycenie człowieczeństwa w mężu stanu, spojrzenie na jego czyny i dzieła przez pryzmat epoki. To próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: gdzie znajduje sie granica oddzielająca człowieka od polityka? Bowiem polityka to przede wszystkim odpowiedzialność, a odpowiedzialność to brzemię, które nie każdy jest w stanie unieść.

Utwór sceniczny w pięciu odsłonach rozpoczyna się od prezentacji postaci Witolda. Władcy, który wraz z Jagiełłą, królem Polski i Litwy, po wieloletnich i krwawych niesnaskach, wybiera drogę zachodniego chrześcijaństwa, zmieniając obyczaje i porządek, jaki istniał na Litwie od stuleci. Potem widzowie zobaczą Witolda u kresu życia, przed początkiem innej podróży – podróży do Boga. Przed oczami publiczności pojawią się się wspomnienia, podkreślające wielkość i tragizm władcy-człowieka: za życie musisz zapłacić, a ceną sukcesów na tronie są ludzkie, czasem niedobre, uczucia.

Widowisko „W cieniu korony – legenda o księciu Witoldzie“ powstało w części na podstawie powieści Vytautasa Petkevičiusa „Ostatni wiek skruchy“ („Paskutinis atgailos amžius“). Scenariusz jest próbą spojrzenia na jedną z najwybitniejszych postaci w historii Litwy przez pryzmat jej człowieczeństwa.
Opowieści teatralnej towarzyszą tańce z ogniem, wyjątkowe oświetlenie i oprawa muzyczna. Przedstawienie odbywa się w niezwykłej scenerii – na zbudowanej na wodzie scenie. Jest dedykowane setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. Przypomina też, że początki tożsamości narodowej Litwinów sięgają zamierzchłej przeszłości.

Vytautas Mikalauskas – aktor, reżyser

Studiował aktorstwo w Konserwatorium Litewskim (obecnie Akademia Muzyczna i Teatralna), gdzie ukończył też studia reżyserskie. Początkowo pracował jako aktor, nagradzany na festiwalach krajowych i zagranicznych. W roku 1991 założył Teatr Królewski w Trokach i przez wiele lat był jego dyrektorem.

Większość jego inscenizacji poświęcona jest sztukom litewskich twórców, choć nie unika również literatury powszechnej. W roku 2005 objął funkcję głównego reżysera okręgu wileńskiego, a później obowiązki dyrektora i reżysera Teatru Seniora w Wilnie. Obie funkcje pełni do dziś. Napisał ponad 70 scenariuszy widowisk i spektakli teatralnych. Napisał siedem sztuk, z których kilka zostało wystawionych. Jest autorem ponad 350 artykułów publicystycznych.

Teatr Królewski, Troki
W cieniu korony – legenda o Witoldzie Wielkim /Karūnos šešėlyje

scenariusz, reżyseria: Vytautas Mikalauskas

OBSADA:
Książę Witold Sigitas Grauslys
Księżna Irena Jocienė
Marszałek Robertas Čūta
Biskup Edvard Keizik
Kasztelan Rimantas Morkvėnas
Główny Puszkarz Petras Cicėnas, Augustinas Gudmanas
Główny Miecznik Kęstutis Vilkauskas
Kapłan (Kriwis) Povilas Milius
Asan Tomas Antanavičius, Nerijus Panasiukas
Błazen Hans Vladas Kasperavičius
I Wojownik Antanas Ulčinas
II Wojownik Giedrius Jakubauskas
Branka Justina Bendinskytė
Statyści aktorzy Teatru Królewskiego w Trokach oraz wileńskiego Teatru Seniora

Wstęp: 1 zł (bilety do nabycia w kasie w miejscu wydarzenia)

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: „Scena na wodzie” przy Rzeszowskich Bulwarach
Załączniki: