05.FNT "Beniowski. Ballada bez bohatera" Teatr Nowy Poznań - Duża Scena

Beniowski. Ballada bez bohatera wg Juliusza Słowackiego, reż. Małgorzata Warsicka
Teatr Nowy w Poznaniu

„Beniowski” jest najdowcipniejszym utworem polskiego romantyzmu. To pełna zwrotów akcji i przeskoków w czasie i przestrzeni opowieść o tytułowym szlacheckim awanturniku, pyszałku i asekuranckim birbancie. Ucieczka przed długami, wojenne perypetie i nuda prowadzą antybohatera przez step i Krym, aż na Madagaskar. – z recenzji Witolda Mrozka "Beniowski. Ballada bez bohatera" w Teatrze Nowym w Poznaniu. Słowacki wraca ze śmiechem i śpiewem, Wyborcza.pl, 24 maja 2018.

Maurycy Beniowski istniał. Szlak podróży polskiego Don Kichota od Kamczatki aż po Baltimore wyznaczają też kolejne porzucane przezeń żony, dzieci, kochanki… Nic dziwnego, że słowiańska fantazja, namiętność i wiara, że nie rozumem, a sercem żyć trzeba, zainteresowały Słowackiego, stając się dla wieszcza wyzwaniem literackim na dwie dekady, bo tyle właśnie zajęło spisanie poematu o duchach, wiedźmach, kurhanach przodków, konfederacji barskiej i Khanie Giraju…

Czas trwania spektaklu: 90 min

Wstęp: 10 zł

fot. Natalia Kabanow

Miejsce: Duża Scena Teatru im. W. Siemaszkowej