PREMIERA. GRANICA/ Duża Scena

Data i czas wybranego wydarzenia: 27-02-2021 godz. 19:00:00

Nowy spektakl Katarzyny Szyngiery, reżyserki wielokrotnie nagradzanego „Lwów nie oddamy”, to opowieść o różnie rozumianych granicach, w tym tej bardzo realnej, istniejącej pomiędzy Polską a sąsiednimi państwami. Prace nad nim rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19, która okazała się mieć ogromny wpływ na postrzeganie granic oraz… scenariusz spektaklu. Celem reżyserki jest sproblematyzowanie granic jako zagadnienia filozoficznego, zjawiska historycznego, ale przede wszystkim współczesnego narzędzia organizacji (lub dezorganizacji?) życia społecznego i prywatnego. Jakie korzyści oraz niebezpieczeństwa niosą za sobą szczelne granice?