Śmierć przed końcem okresu rozliczeniowego / FA

 

61. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 02. Festiwal Arcydzieł 2023

czytanie performatywne

 

Śmierć przed końcem okresu rozliczeniowego to historia Wandy, która przez 20 lat zajmowała się swoją córką Martą cierpiącą na terminalną chorobę zaniku mięśni. Gdy Marta umiera, Wandzie zostaje odebrany zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2334 zł i 84 groszy, z których utrzymywała siebie i córkę i składa wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 1024,10 zł w powiatowym urzędzie pracy. W czasie pobierania świadczeń nie mogła podjąć żadnej innej pracy, bo by je utraciła. Żeby dostać zasiłek pogrzebowy w wysokości 6 tysięcy złotych musi złożyć dokumenty wymagane przepisami rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, które traci w momencie decyzji o cofnięciu świadczenia pielęgnacyjnego. Zostaje wstrzymana również zrzutka na leczenie Marty prowadzona przez jedną z organizacji pozarządowych ponieważ przedmiot zrzutki przestał istnieć. Dodatkowo, ponieważ Marta umiera na początku miesiąca, Wanda musi zwrócić nie wykorzystane świadczenia pielęgnacyjne. Jest kobietą po 60 roku życia, nieobecną na rynku pracy od 20 lat. Nie jest wojowniczką, tylko szarą obywatelką z małej miejscowości. Cała ta sytuacja pokazuje bezduszność machiny państwowej, z którą Wanda musi się zmierzyć, żeby przetrwać.

autor: Łukasz Wójcicki
reżyseria: Olga Ciężkowska
obsada: Karolina Dańczyszyn, Anna Demczuk, Małgorzata Machowska, Michał Chołka, Karol Kadłubiec, Mieczysław Napieraj

 

Miejsca nienumerowane

 

 

Miejsce: Szajna Galeria