"KIESZENIE PEŁNE WSPOMNIEŃ" - Przestrzenie Sztuki Teatr

 
„Kieszenie pełne wspomnień. Anatomia zdarzeń”. Pokaz spektaklu aktorów Latającego Teatru Kantorowi


Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie kolejny raz wyłoniony został na jednego
z
operatorów ministerialnego projektu Przestrzenie Sztuki. Już 25 listopada, w ramach
współpracy z artystami Latającego Teatru Kantorowi, zaprezentowany zostanie
spektakl, będący efektem pracy warsztatowej grupy.


Punktem wyjścia oraz inspiracją do stworzenia koncepcji spektaklu „Kieszenie pełne
wspomnień. Anatomia zdarzeń” było Kantorowskie myślenie o przedmiotach. Rzeczy –
czasem mało istotne drobiazgi – pełnią tu rolę „prowokatora” sytuacji, zachęcają do zwierzeń,
odsłaniają tajemnice, pozwalają przemówić wypartej przeszłości.
„Kieszenie pełne wspomnień. Anatomia zdarzeń” to historia sześciorga bohaterów, którzy
trafiają na siebie w wyniku zbiegu okoliczności i nie potrafią nawiązać nici porozumienia. W
otwarciu dialogu pomagają im ukryte w kieszeniach oraz pod podszewką ubrań drobiazgi,
przywołujące dawno minione sytuacje, które każdy z nich pamięta nieco inaczej. Tworzy się
tkanka wspomnień: żywych, zabawnych, wzruszających, które kawałek po kawałku ukazują
prawdziwą naturę bohaterów.


Latający Teatr Kantorowi to ogólnopolski projekt artystyczny realizowany od 2019 r.,
skupiający twórców autorskich teatrów offowych. Celem projektu jest spotkanie i wspólna
twórcza praca w miejscu dla teatru szczególnym, w Wielopolu Skrzyńskim, miejscu
urodzenia Tadeusza Kantora. Latający Teatr Kantorowi prowadzi badania nad spuścizną
artystyczną wybitnych artystów polskich, organizuje także warsztaty teatralne dla młodzieży.
Na swoim koncie mają spektakle Źródło” (reż. Leszek Mądzik), „WAŻNE OKNO.
Hommage dla Marii Stangret” (reż. Paweł Passini), „Kantor tu jest” (reż. Magdalena
Miklasz), „Jak obmyśliłem świat” (reż. Miklasz/Stela) i spektakl plenerowy „Gość Specjalny”.


Dramaturgia, reżyseria: Joanna Gerigk
Muzyka: Piotr Madura
Scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
Występują: Monika Adamiec, Karina Góra, Anna Jamrozek-Sowa, Monika Nitkiewicz-
Mitrut, Grażyna Tabor, Przemysław Buksiński, Marcin Woszczewski

 

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI MOŻNA ODEBRAĆ W DZIALE SPRZEDAŻY I MARKETINGU  W TEATRZE IM. W. SIEMASZKOWEJ

______________________________
Wydarzenie zrealizowano w ramach Przestrzeni Sztuki. Program finansowany jest ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Miejsce: Duża Scena