Teatr Wędrowny

logo_czarne_poziome

Teatr Wędrowny

Z myślą o Widzach z całego Podkarpacia Teatr im. Wandy Siemaszkowej poszerza swoją ofertę! Projekt Teatru Wędrownego zakłada wyjście poza budynek i stworzenie "wozu" - ciężarówki, przystosowanej do pełnienia roli mobilnej sceny. Taki wóz będzie przemierzał Bieszczady i inne zakamarki regionu, prezentując małe formy teatralne, oparte na profesjonalnym zespole, programie i wyposażeniu.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie od 70 lal pełni funkcję najważniejszego ośrodka kultury. W tym czasie miasto przeobraziło się w najważniejszy ośrodek akademicki Polski południowowschodniej. Jest to również ważny punkt komunikacyjny, który przyciąga turystów zainteresowanych zarówno Bieszczadami jak i okolicznymi miastami. Aby Teatr mógł rozwijać swoją rolę lidera w działalności kulturalnej, niezbędne jest rozszerzenie jego oferty, a także wyjście poza powszechnie znane metody propagowania sztuki aktorskiej. Teatr Wędrowny to projekt, który ma za zadanie przełamać bariery społeczne i dotrzeć do tych widzów, którzy osobiście (ze względu na miejsce zamieszkania, z powodów ekonomicznych, niepełnosprawności, etc.) nie mogą się pojawić w rzeszowskim Teatrze. Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru Wędrownego to inwestycja w infrastrukturę społeczną, która stworzy warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury mieszkańców obszarów wiejskich i mniejszych ośrodków miejskich Podkarpacia. W sytuacji oczywistego zróżnicowania, wynikającego z pochodzenia społecznego, czy miejsca zamieszkania i wiążącym się z tym utrudnionym dostępem do dóbr kultury, tworząc Teatr Wędrowny podejmujemy starania, by tego rodzaju dyskryminujące braki były w miarę naszych możliwości wyrównywane. Wyposażeniem Teatru Wędrownego jest zestaw składający się ze sceny objazdowej, opartej na uniwersalnej konstrukcji zamontowanej na platformie przyczepy, holowanej przez samochód teatralny, oraz z widowni o konstrukcji namiotowej, składającej się z 5-ciu modułów wyposażonych w ławy składane. Powierzchnia przyczepy dopełniona podestami scenicznymi tworzy scenę. Konstrukcja przestrzenna na przyczepie umożliwia łatwy montaż różnych elementów scenografii i oświetlenia oraz jest jednocześnie stelażem zabezpieczającym zestaw w czasie podróży i parkowania. Przestrzeń na platformie sceny to przestrzeń transportowa dla elementów scenografii i kostiumów. Przestrzeń modułów namiotowych widowni, wyposażonych w ławy składane dla ok. 120 osób, jest jednocześnie zadaszeniem dla dodatkowego oświetlenia. mkidn_logoWojewództwo PodkarpackiePodkarpackie Przestrzeń Otwarta             [gallery_25_2127]