Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby działalności Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rozwój infrastruktury kultury”. Dzięki realizacji danego zadania pragnęliśmy stworzyć przestrzeń adekwatną do potrzeb nie tylko młodego pokolenia, ale widza na miarę XXI wieku. Wyposażenie Saloniku Siemaszkowej i foyer w nowoczesny sprzęt multimedialny pozwala nam na organizację różnorodnych projektów interdyscyplinarnych, które poszerzają ofertę artystyczną Teatru. Więcej informacji