NOWOCZESNY I FUNKCJONALNY TEATR – ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ – ETAP II

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w pełni zrealizował projekt pn. NOWOCZESNY
I FUNKCJONALNY TEATR – ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNJ – ETAP II
, dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rozwój infrastruktury kultury”. Celem projektu było stworzenie nowoczesnego
i funkcjonalnego Teatru, poprzez zakup innowacyjnych systemów w sferze dźwięku, oświetlenia oraz transmisji, których najważniejszym priorytetem będzie łączenie tradycji z nowoczesnością. Dzięki realizacji niniejszego projektu Teatr zaczął być postrzegany jako scena dedykowana „młodemu Teatrowi”.
To podczas Festiwalu Nowego Teatru można było zauważyć, że uwaga widzów w większym stopniu przyciągana jest przez szybko zmieniające się, generowane elektronicznie obrazy czy też nowoczesne efekty dźwiękowe. Takie efekty osiągane były za pomocą nowych, zakupionych w ramach projektu sprzętów (m.in. kolumn szerokopasmowych, głośników aktywnych, czy też nowoczesnego systemu oświetlenia scenicznego). Chcąc stworzyć Teatr, który łączy tradycje z nowoczesnością, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego widza, istniała konieczność wzbogacenia wyposażenia scenicznego i okołoscenicznego. Realizacji projektu wzbogaciła w sposób istotny park specjalistyczny Teatru.

Realizacja projektu Nowoczesny i Funkcjonalny Teatr – ETPA II, przyczyniała się do:

  1. prezentacji spektakli gościnnych o skomplikowanych wymaganiach technicznych
    i technologicznych, które niemożliwe były do realizacji w latach ubiegłych,
  2. podniesienia atrakcyjności obiektu jako zabytku i instytucji kultury, poprzez zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców południowo-wschodniej Polski,
  3. utrwalenia narodowego dziedzictwa i kultury, poprzez innowacyjny dostęp przedstawień do Internetu,
  4. rozszerzenia oferty kulturalnej i artystycznej Teatru,
  5. zwiększenia potencjału Teatru, poprzez poprawę stanu infrastruktury,
  6. wzrostu jakości świadczonych usług kulturalnych, poprzez istotne zmiany jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza technicznego Teatru,
  7. poprawy warunków funkcjonowania Teatru,
  8. wzrostu komfortu pracy.