Teatr w 5 (łatwych) lekcjach

Teatr w 5 (łatwych) lekcjach

Projekt edukacyjno-artystyczny "Teatr w 5 (łatwych) lekcjach" pomaga, niwelując naturalne poczucie niekompetencji, zbliżać do teatru, nie odzierając go z tajemnicy właściwej sztuce. Ma pomagać młodym odbiorcom poczuć niekłamaną przyjemność towarzyszącą udziałowi w teatralnej wspólnocie ludzi twórczych – czujących i myślących swobodnie (bez obaw i nieuzasadnionych kompleksów).

Uczestnictwo w projekcie "Teatr w 5 (łatwych) lekcjach” dla młodej widowni ma być dobrym pretekstem do samodzielnej refleksji na temat teatru oglądanego „od kulis”. Dla nauczycieli – przeżytą wspólnie z wychowankami przygodą. Ale najważniejsze, by dla obu stron teatralnej rampy był to prawdziwy, żywy teatr.