Logotyp

Przestrzenie Sztuki

2024

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, a głównym zadaniem operatorów jest umożliwienie artystom niezależnym (pozbawionym na co dzień „stałego adresu”) i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności.

Działania w ramach programu to m.in.: prezentacje spektakli, rezydencje twórcze, warsztaty i projekty edukacyjne, projekty animacyjne i społeczne, szkolenia i coaching dla artystów, wspieranie badań w zakresie sztuki, udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

W ramach tanecznych i teatralnych Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2023 odbyło się ponad 7 tys. wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, które zgromadziły ponad 950 tys. odbiorców. W działania włączyło się także ponad 400 instytucji i podmiotów partnerskich.

 

 

 

Program Przestrzenie Sztuki organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKTACH / Facebook / PS Rzeszów

    Skip to content