10. NAJAZD AWANGARDY na Rzeszów

10. NAJAZD AWANGARDY na Rzeszów 

 

6 października 2022, o godz. 19:03  odbędzie się jubileuszowa – 10. edycja Najazdu Awangardy na Rzeszów. Od tej chwili to wyjątkowe wydarzenie poetycko - teatralne zyska patrona Jerzego Pleśniarowicza - wybitnego literata, tłumacza, reżysera, wieloletniego kierownika literackiego rzeszowskiego Teatru. Coroczne spotkanie poetów i poetek z podkarpacką publicznością jest stałym elementem życia kulturalnego miasta i Teatru. Wśród nich pojawiają się twórcy doceniani i nagradzani, ale również debiutanci, dla których to wydarzenie bywa niekiedy pierwszą interakcją z szerszym gronem odbiorców. Wieczór połączony zostanie z wernisażem 3 malarzy: Rafała Pacześniaka, Andrzeja Rułki, Grzegorza Wnęka.

 

GOŚĆ SPECJALNY

Barbara Gruszka - Zych

POECI

Jan Belcik

Katarzyna Bolec

Adam Decowski

Stanisław Dłuski

Piotr Durak

Kamil Flaga

Mariusz Kalandyk

Grzegorz Kociuba

Krystyna Lenkowska

Monika Luque Kurcz

Roman Misiewicz

Ryszard Mścisz

Leszek Mularski

Jakub Pacześniak

Marek Pękala

Yousef Sh’hadeh

Andrzej Sondej

Natalia Szumna

Jan Tulik

Arkadiusz Tuziak

                    Małgorzata Żurecka                    

WIERSZE CZYTAJĄ AKTORZY TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ

Małgorzata Machowska

Paweł Gładyś

ŚPIEW

Monika Adamiec

MALARZE

Rafał Pacześniak

Andrzej Rułka

Grzegorz Wnęk

WSPÓŁORGANIZATORZY

Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Sekcja Twórczości Literackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

6 października 2022/ godz. 19:03

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

 

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach Przestrzeni Sztuki. Projekt Przestrzenie Sztuki Teatr jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie


Galeria: