17th International Biennale of Theatre Poster - YOUNG ARTISTS COMPETITION 2021

17th International Biennale of Theatre Poster - YOUNG ARTISTS COMPETITION 2021[EN]

 17th International Biennale of Theatre Poster - YOUNG ARTISTS COMPETITION 2021 aims at reviewing works designed to promote theatre and opera performances, concerts and related events, and created from 2019 to 2021.  The competition is open to young artists who are under 30 years of age in September 2021. Participation in 17th Biennale of Theatre Poster is free of charge.  Each author may enter any number of works. The posters should be sent by 15 July 2021 in electronic format:

 

ENTRY FORM >>>>

MORE REGULATIONS >>>>

 

The Jury’s verdict will be announced and the prizes will be handed during the exhibition opening ceremony in Rzeszów (20 August 2021) during TRANS/MISJE the International Festival of Arts 2021.

 

 

 

 

 

[PL]

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w 17. Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021. W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści plastycy, którzy do dnia 31 sierpnia 2021 roku nie ukończyli 30 roku życia. Plakaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2021 r. Oceni je międzynarodowe Jury.

Celem 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałych w okresie od 2019 do 2021 roku. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2021 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE. Wystawa będzie prezentowana także we wrześniu 2021 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>>

 

REGULAMIN>>>>

 

Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. Jest najstarszym konkursem na plakat teatralny na świecie. Pierwsze edycje Biennale miały charakter konkursu skierowanego do młodych twórców plakatu. Od trzeciej edycji konkurs obejmował już wszystkich projektantów działających na świecie. Po latach Teatr postanowił wrócić do swoich korzeni i zorganizować dodatkowy konkurs wyłącznie dla młodych twórców, studentów i absolwentów szkół sztuk pięknych. Począwszy od 2019 roku, prócz Biennale skierowanego do wszystkich twórców, realizuje „Konkurs Młodych”, który po raz pierwszy odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki w słowackich Koszycach. Tym razem będzie częścią programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE w Rzeszowie. Kuratorem Biennale jest Krzysztof Motyka.