AKREDYTACJE PRASOWE

AKREDYTACJE PRASOWEInformujemy, że do 27 października 2023 można zgłaszać chęć uzyskania akredytacji prasowej na 61. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: Festiwal Arcydzieł. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem akredytacji prasowych i wypełnienia formularza.

 

Regulamin akredytacji prasowych
61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł

1. Akredytacje będą wydawane dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, dziennikarzom pracującym dla patronów medialnych, dziennikarzom mediów ogólnopolskich o dużym nakładzie, dziennikarzom specjalizującym się w tematyce teatru, muzyki, tańca, sztuki oraz szeroko pojętej kultury, a także blogerom i vlogerom kulturalnym, fotoreporterom i realizatorom tv.

2. Akredytacje są bezpłatne.

3. W ramach akredytacji dziennikarz otrzymuje:

– możliwość bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia 61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł

– nieodpłatne zakwaterowanie w 4- lub 3- gwiazdkowym hotelu w Rzeszowie (dla dziennikarzy spoza Rzeszowa)

– akredytacje nie obejmują zwrotu kosztów podróży oraz transportu w miejsca 61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł

 

Akredytacje dziennikarskie będą przyjmowane od 13.10.2023 do 27.10.2023 r.

4. Aby uzyskać akredytacje należy wypełnić formularz akredytacyjny (link poniżej): 

 

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

5. Liczba akredytacji jest ograniczona.

6. O przyznaniu akredytacji decyduje Biuro Prasowe Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji o akredytację bez podania przyczyny.

7. Akredytacje są imienne i pojedyncze i nie mogą być przekazane innym osobom.

8. Akredytacja upoważnia do umówienia się na wywiady z twórcami, reżyserami, aktorami, gośćmi festiwalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Festiwalowym i otrzymaniu zgody artysty.

9. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do wejścia na wszystkie wydarzenia 61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł.

10. Biuro Festiwalowe zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi 61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł.

11. Organizatorzy mają prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację prasową podczas 61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł.

12. Zasady fotografowania/filmowania zostaną określone przez Biuro Festiwalowe najpóźniej w dniu spektaklu.

13. Materiały zdjęciowe z  61. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: Festiwalu Arcydzieł nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

14. Dane osobowe składających formularze akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dostępnej na stronie www.teatr-rzeszow.pl.

15. Wypełnienie formularza akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.