art_przecięcie (4) z Emilem Granatem

art_przecięcie (4) z Emilem GranatemRozpoczęlismy drugi sezon art_przecięć, czyli spotkań artystów związanych z południowo-wschodnią częścią Polski, reprezentujących różne dziedziny sztuki – poezję, malarstwo, teatr i muzykę.

 

art_przecięcie (4) z Emilem Granatem
czyli jak ugryźć poezję!
23 czerwca 2022 r., godz. 18:00/ Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

 

art_przecięcia to spotkanie ze sztuką i rozmowa o sztuce, to bliskie obcowanie z artystami, ale także unikalna możliwość współtworzenia spotkania. To Poezja, Teatr, Malarstwo i Muzyka w jednym. Byli współcześni poeci (Stanisław Dłuski i Jakub Pacześniak), ale także wielki nieobecny - Emil Granat. Podkarpacki poeta, czołowy twórca niezależnego życia literackiego w latach 70. i 80. XX w., którego wiersze prezentowane były nawet na antenie Radia Wolna Europa. Poezja wybrzmiała w interpretacji aktorów rzeszowskiej Siemaszki - Justyny Król i Mateusza Marczydło. Malarstwo zaprezentował wybitny malarz i pedagog - Andrzej Rułk

art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowane są w ramach programu Przestrzenie Sztuki rozwijanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Ma on na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region.

_________________________________________________

 

Wydarzenie zrealizowane w ramach Przestrzeni Sztuki.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany z środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.


Galeria: