Katarzyna Bolec (Teatralia.com.pl) pisze o TRANS/MISJACH!

Katarzyna Bolec (Teatralia.com.pl) pisze o TRANS/MISJACH!Spektakle, przedstawienia plenerowe, wystawy oraz projekcje filmów to wydarzenia, w których można było uczestniczyć podczas 1.Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE w Rzeszowie. Jego pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „1918 Koniec i Początek”, nawiązującym do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podkreśla Jan Nowara, dyrektor artystyczny, ten międzynarodowy projekt wykracza daleko poza historyczne konteksty i koncentruje się na wymianie doświadczeń artystów z Europy Środkowo-Wschodniej1. Do udziału w TRANS/MISJACH zaproszono twórców z Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy i Węgier. Program został ułożony tak, aby artyści z poszczególnych krajów mieli jeden dzień na prezentację swojego dorobku.

Czytaj całość artykułu...
Katarzyna Bolec

Teatralia.com.pl
29 października 2018