Międzynarodowy festiwal artystyczny

Międzynarodowy festiwal artystycznyW minioną sobotę, 25 marca 2017 r., odbyła się premiera spektaklu „Chory z urojenia” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. W premierze i uroczystościach wzięli ponadto udział zagraniczni goście: partnerzy-organizatorzy międzynarodowego festiwalu, którego pierwsza edycja ma odbyć się w Rzeszowie w 2018 r.

Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie (Czechy) reprezentowali: Peter Gábor – dyrektor zespołu artystycznego teatru dramatycznego oraz Sylvie Rubenová – dramaturg; Państwowy Teatr w Koszycach (Słowacja): Peter Himič – Dyrektor Naczelny oraz František Tènai – kierownik działu marketingu oraz organizator międzynarodowego festiwalu Teatrów Europy Środkowej; Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. M. Zańkowieckiej we Lwowie: Andrzej Maciak – Dyrektor Naczelny oraz Bohdan Kozak, aktor oraz profesor Katedry Teatroznawstwa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Na spotkaniu, które odbyło się 26 marca 2017 r., omówiono strategię dalszego działania oraz opracowano plan organizacyjny. Premiera towarzyszyła obchodom Międzynarodowego Dnia Teatru. Po spektaklu odbyły się uroczystości wręczenia nagród pracownikom Teatru, na których obecni byli: Władysław Ortyla, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Sienko, wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Aneta Radaczyńska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Iwona Zawadzka, kierownik Biura Promocji rzeszowskiego Starostwa.