Nabór na warsztaty „Recenzja – próba definicji”

Nabór na warsztaty „Recenzja – próba definicji”Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza nabór na warsztaty „Recenzja – próba definicji” prowadzone przez znanego krytyka teatralnego, Tomasza Domagałę.
Warsztaty odbywać się będą w trakcie 5. edycji Festiwalu Nowego Teatru (19–24.11.2018).


Warunkiem przyjścia jest napisanie dowolnej recenzji dowolnego spektaklu, a następnie przesłanie jej do dnia 15 listopada 2018 r. na adres: redakcja@domagalasiekultury.pl
Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty z pisania recenzji mają na celu uzmysłowienie uczestnikom, czym tak naprawdę jest recenzja. Tym bardziej, że nie ma w kulturze jakiejś nadrzędnej definicji recenzji, którą można by uznać za jedyną i obowiązującą. Pozostaje więc próba zastanowienia się, jak powinna wyglądać współczesna recenzja przedstawienia teatralnego. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, należy najpierw przyjrzeć się samemu dziełu teatralnemu, jak jest skonstruowane, jakie są jego główne, prawie zawsze obecne składniki. Dogłębny rozbiór struktury spektaklu na części pierwsze, połączony z analizą wpływu jego poszczególnych składników na siebie, pozwoli dopiero na postawienie pytań, z których wyłonią się podstawy definicji recenzji. W dalszej części pracy należy oddzielić kategorie teatralnego rzemiosła (Jak? Gdzie? W jaki sposób? Za pomocą czego?) od kategorii wartości artystycznej (Kto? Co? Dlaczego? Po co?). Zastanowimy się, czym jest teatralna adaptacja. Gdzie są granice ingerencji twórców spektaklu w cudzy tekst. W kwestii zaś tekstów nowych, zadamy sobie pytanie o metody ich powstawania. Wszystkie te pytania zaprowadzą nas do różnych form literackich, będących w swej istocie różnego typu recenzjami. Spróbujemy zastanowić się, czy możliwa jest recenzja idealna? W końcowej części warsztatów przeanalizujemy dobre i złe recenzje zawodowych krytyków oraz spróbujemy wspólnie zastanowić się nad plusami i minusami recenzji uczestników.

 

22.11 listopada /czwartek
24.11 listopada /sobota
g. 10:00–14:00
Szajna Galeria