Nowe wydawnictwo Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Nowe wydawnictwo Teatru im. Wandy Siemaszkowej 

 

Teatr kocha poezję!

 

6 pażdziernika 2022, podczas jubileuszowego 10. Najazdu Awangardy na Rzeszów, swoją premierę miało unikatowe wydawnictwo Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - FLISZ poetycki - Antologia Najazdu Awangardy na Rzeszów.  Jest to wybór wierszy poetów i poetek związanych z corocznym spotkaniem twórców z rzeszowską publicznością oraz poezji starych mistrzów związanych z Podkarpaciem (Julian Przyboś, Stanisław Piętak, Jan Bolesław Ożóg, Jerzy Hordyński, Emil Granat, Wiesław Kulikowski, Janusz Szuber, Stanisław Kopiec). ! Tomik dostępny jest w Kasach Teatru w cenie ? zł.

 

"Teatr kocha poezję! Ona przemawia – co oczywiste – słowem. Ale także emocją, myślą, obrazem, intensywnością rytmu... Tak samo jak on. Ona próbuje zamknąć w jednej chwili sens życia, przestrzeń świata, esencję uniwersum. On także. Poezja spełnia się w intymnym kontakcie, teatr – w magicznej wymianie energii pomiędzy sceną a widownią. Słowem – teatr i poezja są sobie bliskie, by nie powiedzieć – przeznaczone. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że „Siemaszkowa” przyjęła pod swój dach Poetów i pozwala im już od wielu lat urządzać niebanalne konwentykle, podczas których wybrzmiewają poetyckie strofy w aktorskich interpretacjach. A po nich pięknie rozsnuwają się rozmowy o życiu i poezji, albo raczej o życiu w poezji. Niniejszy tom jest próbą zatrzymania i utrwalenia w czasie tego wydarzenia, które przyjęło kiedyś fantazyjną nazwę Najazdu Awangardy i którego kolejne edycje układają się niczym warstwy fliszu, naszego – karpackiego. Dziś chciałoby się zawołać: jakże wspaniały byłby świat, w którym najazdów dokonywaliby tylko Poeci! ”

(Jan Nowara, Jagoda Skowron)

 

Antologia jest głosem wielu pokoleń i poetyckich indywidualności, co w pierwszej lekturze kazałoby w szkole Podkarpacia akcentować przede wszystkim wewnętrzne zróżnicowanie, rodzaj swobody czy te wolności.  Ale wracają w niej przecież pewne motywy i tematy,  które każą czytelnikowi szukać tu jakiejś immanentnej, może elementarnej jedności, specyficznej wspólnoty głosu i ducha.

 

(Maciej Urbanowski)

 

Wybór wierszy: Stanisław Dłuski/ Jakub Pacześniak

Opracowanie i redakcja tekstów: Jakub Pacześniak

Opracowanie graficzne, projekt okładki, skład: Krzysztof Motyka

 

Rzeszów 2022

 

Zrealizowano w ramach zadania Antologia Najazdu Awangardy na Rzeszów – nowa poezja Podkarpacia.

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego .