PRACA W TEATRZE

PRACA W TEATRZE24.08.2023

 

 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje dwóch pracowników na wolne stanowiska pracy: Specjalista ds. sprzedaży.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakle teatralne.
 2. Sporządzanie raportów sprzedaży biletów, raportów gotówkowych kasy biletowej i raportów przedsprzedaży.
 3. W przypadku odwołania przedstawienia, przyjmowanie zwróconych biletów i zwracanie gotówki.
 4. Prowadzenie ewidencji ilości widzów na przedstawieniach oraz wpływów finansowych
  z poszczególnych przedstawień.
 5. Kulturalna i życzliwa obsługa widzów w trakcie prób, przedstawień i imprez.
 6. Promocja wszystkich wydarzeń teatralnych.
 7. Organizacja imprez towarzyszących spektaklom i innym wydarzeniom.
 8. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży w bazie oraz w terenie.
 9. Organizacja widowni wraz z jej obsługą na scenach Teatru oraz poza siedzibą Teatru.
 10. Organizacja przedstawień poza siedzibą Teatru.
 11. Przygotowywanie ofert na występy Teatru poza siedzibą, w tym w ramach przeglądów, festiwali.
 12. Znajomość specyficznych warunków tworzonych przez Teatr w tym:
  a) zdobywanie wiedzy na temat granych i będących w przygotowaniu przedstawień Teatru,
  b) uczestnictwo w próbach i przedstawieniach,
  c) pełnienie dyżurów podczas innych imprez organizowanych przez Teatr,
  d) sprzedaż usług kulturalnych należących do statutowej działalności Teatru, zarówno
  w siedzibie Teatru, jak i poza jego siedzibą.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie średnie lub wyższe.

Inne umiejętności: wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; dobra znajomość pakietu MS Office, mile widziane doświadczenie
w sprzedaży.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

            Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny.

 

Dokumenty należy:

- przesyłać na adres mailowy: kadry@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  6 sierpnia 2023 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.