Ryszard Zatorski (Nasz Dom Rzeszów) zapowiada MFS TRANS/MISJE!

Ryszard Zatorski (Nasz Dom Rzeszów) zapowiada MFS TRANS/MISJE! 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu: