SELECTED POSTERS  / ZAKWALIFIKOWANE PRACE

SELECTED POSTERS / ZAKWALIFIKOWANE PRACE[en]
On behalf of the curator of 18th INTERNATIONAL BIENNALE OF THEATER POSTER - YOUNG ARTIST COMPETITION - Krzysztof Motyka, we would like to present artists and qualified posters for the exibition in Rzeszów. Congratulation!
 
 
 
 
The qualified works, printed in B1 format as a minimum, must be sent by the authors along with the completed entry card  to the following address:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów
PolandThe winners will be informed about the prizes via e-mail. The exhibition will first be shown and the Jury’s verdict will be announced on 10th November 2023 during the opening of the 61th Rzeszow Theater Meetings Festival of Masterpieces.
 
[pl]

Z przyjemnością przedstawiamy wszystkie plakaty, które zakwalifikowały się do 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego 2023 - Konkursu Młodych. Gratulujemy!

 

ZAKWALIFIKOWANE PRACE

 

Zakwalifikowane prace w formie wydruków w formacie minimum B1 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia autorzy muszą nadesłać  na adres: ul. Sokoła 7-9 35-010 Rzeszów.

Nagrody i wyróżnienia przyzna Międzynarodowe Jury powołane przez Organizatorów. Międzynarodowe Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami:
Pierwsza Nagroda - Grand Prix
Druga Nagroda
Trzecia Nagroda
oraz trzy Wyróżnienia Honorowe

O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Otwarcie premierowej wystawy oraz ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu 10.11.2023 w Rzeszowie podczas otwarcia 61. Rzeszowskich Spokań Teatralnych - Festiwalu Arcydzieł.

 

 

Wystawa i konkurs realizowane są w ramach  Przestrzeni Sztuki - Teatr.

 

_____________________________________________________________

Projekt realizowany w ra­mach Przestrzeni Sztuki.