Tomasz Domagała recenzuje spektakl "Audiencja"

Tomasz Domagała recenzuje spektakl "Audiencja"W finale „Audiencji”, jednoaktówki Vaclava Havla, uwikłany we współpracę z reżimem Browarnik wygłasza do swojego rozmówcy – autora sztuk teatralnych, Ferdynanda Wańka, skazanego za działalność wywrotową na pracę w browarze – płomienny monolog, w którym padają znamienne słowa:

„O mnie nikt się nie postara, mnie się nikt nie boi, o mnie nikt nie napisze, mnie nikt nie pomoże, mną się nikt nie interesuje! Ja się nadaję do tego, żeby robić gnój, na którym wyrosną wasze zasady, żeby załatwiać ogrzewane pomieszczenia dla waszego bohaterstwa i żeby na koniec było się z kogo pośmiać! Ty kiedyś wrócisz do tych swoich aktorek i będziesz się tam popisywał jak toczyłeś beczki – będziesz bohater! Ale ja? Dokąd ja mogę wrócić? Kto mnie zauważy? Kto mnie doceni? Co ja mam z życia? Co mnie czeka? Co?”

Czytaj całość artykułu...
Tomasz Domagała
Blog Domagalasiekultury.pl
29 sierpnia 2018

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu: