PRZETARG NR 1/2016PRZETARG NR 1/2016

Rzeszów; 26.10.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu multimedialnego, projekcyjnego oraz nagłośnieniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Termin składania ofert do dnia 07.11.2016 r. godz. 12:00

Rzeszów, 16.11.2016 r. ZADANIE Nr 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-11-2016 ZADANIE Nr 3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-11-2016   Rzeszów, 15.11.2016 r. ZADANIE Nr 2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 2 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -15-11-2016 Rzeszów, 09.11.2016 r. Protokół z otwarcia ofert Protokół z otwarcia ofert 07-11-2016.pdf
Rzeszów, 28.10.2016 r.
Pytanie i odpowiedź nr 1:

Dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 331371-2016.pdf
SIWZ.pdf
Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - proszę o plik .pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.doc
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
Zał. nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
Zał. nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf