Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowychZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Komputer stacjonarny PC do zastosowań biurowych o parametrach nie gorszych niż: - dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie, -dysk twardy HDD min. 500 GB. Komputer powinien być dodatkowo wyposażony w nagrywarkę DVD + Blue Ray. Wymagane: wynik w teście aplikacyjnym BAPCO SYSmark 2014 minimum: Overall Performance: 1700, Office Productivity: 1500, Media Creation: 1200 Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wraz z kompletem kompatybilnych sterowników do urządzeń, oprogramowanie biurowe zawierające minimum edytor tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz obsługi poczty e-mail. Pozostałe parametry podzespołów komputerowych, muszą spełniać co najmniej rekomendowane wymagania producentów zainstalowanych oprogramowań oraz systemu operacyjnego. Okres gwarancji: 24 miesiące Komputer przenośny typu notebook o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowano. Laptop powinien posiadać wbudowaną matrycę LCD 15,4-15,6” pracującą w rozdzielczości min. full HD (1920x1080 px) z podświetleniem LED, aby zminimalizować intensywność światła docierającą podczas pracy do oczu użytkownika. Dostarczony laptop powinien posiadać następującą przestrzeń magazynową: dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie, oraz dysk twardy HDD min. 500 GB. Komputer powinien być dodatkowo wyposażony w nagrywarkę DVD + Blue Ray. Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wraz z kompletem kompatybilnych sterowników do urządzeń, oprogramowanie biurowe zawierające minimum edytor tekstów, oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz obsługi poczty e-mail. Wymagane: wynik w teście aplikacyjnym BAPCO MobileMark 2014 minimum: Office Productivity: 1500, Battery Life: 700. Wycena powinna zawierać również koszty zakupu bezprzewodowej myszki, klawiatury zewnętrznej oraz kompletu kabli i zasilaczy. Ponadto, stacja dokująca wymieniona w poz. 3) winna być kompatybilna z oferowanym komputerem przenośnym. Okres gwarancji: 24 miesiące Stacja dokująca kompatybilna z komputerem przenośnym typu notebook opisanym w ust. 2. Stacja rozszerzająca porty komputera o min. 2 porty USB 3.0, 3 porty USB 2.0, 1 port RJ45 oraz 2 porty HDMI/DVI. Okres gwarancji: 24 miesiące Monitor 21’’ o parametrach nie gorszych niż: - rozdzielczość Full HD (1920x1080 px), - LED - format ekranu 16x9, - złącze HDMI. Okres gwarancji: 24 miesiące Laserowe urządzenie wielofunkcyjne o funkcjonalności nie gorszej niż: Druk w kolorze i monochromatyczny z prędkością min. 18 stron/minutę, Rozmiar papieru przyjmowanego do A4, Powierzchnia skanowania min. do A4, Automatyczny wydruk obustronny, Praca przez Wi-Fi, Ethernet oraz połączenie USB, Jakość druku min. 600 DPI Okres gwarancji: 24 miesiące Monitor 19’’ o parametrach nie gorszych niż: - rozdzielczość Full HD (1920x1080 px), - LED - format ekranu 16x9. Okres gwarancji: 24 miesiące Wymagany termin realizacji umowy: 16.10.2015 r. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%

Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy. Informacje dot. zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej

 Jolanta Rozmus Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

  W załączeniu: - Wzór druku propozycji cenowej. Zał. nr 4 do Regulaminu