Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznegoZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. Rodzaj artykułu Ilość Okres gwarancji
1 Reflektor typu PAR-56, krótki z żarówką, kolor srebrny 35 szt.   12 miesięcy    
  2 Statywy oświetleniowe o parametrach:- płynna regulacja od 1500 mm do 3150 mm, -średnica rury 28 mm, - max obciążenie 30 kg, 10 szt.
3 Pojedyncza nakładka na statyw o parametrach:- średnica rury 28 mm, - gwint M8 10 szt.
4 Oprawa halogenowa z żarnikiem liniowym R7s max. 500 W, kolor czarny 14 szt.
5 Haki do reflektorów na rurę fi 50 mm – udźwig do12 kg, kolor srebrny 25 szt.
6 Przedłużacz z gniazdem potrójnym OW 3x1,5 mm2, kolor czarny, wtyk i gniazdo gumowym 30 szt.
7 Linka zabezpieczająca do reflektora 25 szt.
  1. Wymagany termin realizacji umowy: 10.2015 r.
  1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%
  1. Wykonawca składa następujące dokumenty: - Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru
  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru - Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
  1. Informacje dot. zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej
  W załączeniu: - Wzór druku propozycji cenowej Zał. nr 4 do Regulaminu