ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019Rzeszów, 04.06.2019

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na Przebudowie okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru.   

 

Propozycję cenową należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mail: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl lub złożyć w wersji papierowej w kancelarii Teatru pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2019 roku, do godz. 10:00.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej_Inspektor Nadzoru_04_06_2019

Opis Przedmiotu Zamówienia_Inspektor Nadzoru_04_06_2019


Załączniki: