„Mistrzowie ducha” - wystawa - Urząd Marszałkowski

„Mistrzowie ducha” /wystawa /Słowackie Muzeum Techniki w Koszycach /hall Urzędu Marszałkowskiego

Wystawa „Mistrzowie ducha” na 25-ciu panelach przedstawia sylwetki i  dokonania najbardziej znanych przedstawicieli nauki i techniki Słowacji. Oprócz słowackich naukowców i techników wystawa przedstawia również dorobek naukowców i konstruktorów, reprezentantów innych narodowości, którzy pochodzili ze Słowacji lub tutaj żyli i pracowali. Celem wystawy jest przybliżenie szerokiej publiczności ich wyjątkowych prac a przede wszystkim wyników, które w swoim czasie, swoim znaczeniem przekroczyły granice przestrzeni środkowoeuropejskiej. Twórcy ekspozycji pokazali dorobek m.in.: Jána Müllera Regiomontanusa, Maximiliána Hella, Mikuláša Konkoly-Thege'a, Milana Rastislava Štefánika czy Jána Andreja Segnera.

Wystawa jest częścią większego projektu, który po raz pierwszy (i jak dotąd po raz ostatni) została przedstawiona w pomieszczeniach Słowackiego Muzeum Narodowego od 04.11.2010 r. do 29.05.2011 r., jako wspólny projekt Słowackiego Muzeum Narodowego, Słowackiego Muzeum Techniki i Słowackiej Akademii Nauk.

Opracował: mgr. Ján Melich

Autorzy wystawy:
dr n. przyr. Ondrej Pöss, Słowackie Muzeum Narodowe
inż. Ladislav Klima, Słowackie Muzeum Techniki
inż. Štefan Kohút, Słowacka Akademia Nauk
spółka PROdetail design


Wykaz wystawianych osobistości:
1.    Ján Müller Regiomontanus
2.    Maximilián Héll
3.    Mikuláš Konkoly-Thege
4.    Milan Rastislav Štefánik
5.    Ján Andrej Segner
6.    Štefan Anián Jedlik
7.    Jozef Maximilián Petzval
8.    Filip Lenard
9.    Matej Bel
10.    Samuel Mikovini
11.    Dionyz Štúr
12.    Štefan Ladislav Endlicher
13.    Jozef Ľudovit Holuby
14.    Andrej Kmeť
15.    Jozef Karol Hell
16.    Wolfgang Kempelen
17.    Anton Kerpely
18.    Aurel Stodola
19.    Štefan Banič
20.    Jozef Murgaš
21.    Vojtech Gerster
22.    Dušan Samo Jurkovič
23.    Emil Belluš
24.    Jozef Čabelka

Wstęp: 1 zł

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Hall Urzędu Marszałkowskiego