Literackie „Five o’clock” - spotkanie i dyskusja - Dziedziniec Muzeum Okręgowego

Literackie five o’clock

Spotkanie literatów podczas Festiwalu TRANS/MISJE ma przede wszystkim zapoznać publiczność z twórczością artystów związanych z teatrem, bo przecież poezja, dramat, proza, a ostatnio także literacki reportaż, to pożywka dla samej idei teatru.

Zaproszeni na to spotkanie twórcy z Rzeszowa i Słowacji zmierzą się z pytaniem o to, jakie widzą możliwość zaistnienia gatunku, który reprezentują, nie tylko w teatrze, ale i w dzisiejszej dość skomercjalizowanej rzeczywistości.

prof. Karol Horák – słowacki pisarz, dramaturg, literaturoznawca, teatrolog

Ukończył Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie P.J. Šafárika w Preszowie (obecnie Uniwersytet Preszowski), gdzie aktualnie wykłada przedmiot historia teatru oraz prowadzi teatr studencki. Zadebiutował prozą „Cukor” („Cukier”), za którą w 1977 roku otrzymał nagrodę wydawnictwa Słowacki Pisarz. Jest autorem wielu dramatów, wierszy, przedstawień teatralnych oraz literatury fachowej. Laureat licznych nagród, m.in. Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 za olbrzymi wkład w rozwój kultury polsko-słowackiej, zwłaszcza za popularyzowanie polskiej sztuki teatralnej czy Krzyża Pribiny II klasy za nadzwyczajne zasługi dla rozwoju kultury Słowacji.

Prof. Peter Káša – słowacki badacz literatury i publicysta

Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu P.J. Šafárika w Preszowie, gdzie obecnie pracuje jako docent katedry slawistyki. Do jego zainteresowań naukowych należą: literatura XIX w., literackie stosunki słowacko-polskie i słowacko-węgierskie. Pracował jako dramaturg Teatru Lalkowego w Koszycach oraz redaktor kulturalny tygodnika „Prešovské noviny”. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako lektor języka i literatury słowackiej, a na Katolickim Uniwersytecie P. Pázmánya w Budapeszcie jako lektor języka i literatury słowackiej.

Tomasz Wojewoda – urodzony w Rzeszowie poeta, tłumacz, bloger książkowy

Z wykształcenia filolog romański, obecnie doktorant literaturoznawstwa UJ. Dotychczas opublikował trzy tomiki poezji: „Notatki z podróży” (2008), „Chleb i ziemia” oraz „Monologi spod nosa”.

Jerzy Janusz Fąfara – poeta, prozaik, scenarzysta, wydawca

Pracował w Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie w latach 1982–1989, później założył prywatne wydawnictwo RAF w Rzeszowie, a od 2001 – Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, któremu szefuje do dzisiaj.

Opublikował kilka tomików poezji, m.in. debiutancki „Kto lepszy” (1981) czy „Po obu stronach twarzy”. Jest autorem powieści „Dzień w którym stanąć miała ziemia”, „18 znaczy życie”, opowiadań „Jakub od stojącej rzeki”, powieści radiowych m.in. „Dzień, w którym stanąć miała ziemia” czy „Muzyka wysokich traw” dla Polskiego Radio Rzeszów, za które był nagradzany.

słowaccy literaci
prof. Karol Horák
prof. Peter Káša

polscy literaci
Tomasz Wojewoda
Jerzy Janusz Fąfara – prowadzenie

czas trwania: 120 minut

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Dziedziniec Muzeum Okręgowego