Siły zbrojne Ukrainy. Wojownicy światła” - wystawa fotografii - deptak przy ul. 3 Maja

Siły zbrojne Ukrainy. Wojownicy światła” /wystawa fotografii /deptak przy ul. 3 Maja

Ta wystawa opowiada o naszym życiu. W tych zdjęciach zawarta jest historia naszego kraju, naszego społeczeństwa. To historia wolnych ludzi, którzy na Wschodzie Ukrainy utrwalają naszą wolność i stoją na straży wartości europejskich.

Ze spokojnymi, wzbudzającymi szacunek twarzami i uroczymi uśmiechami ci chłopcy i te dziewczęta wypowiadają się szczerze i poważnie, ponieważ postawili sobie trudne do osiągnięcia cele – zdobyć dla każdego przestrzeń wolności, przestrzeń szczęścia i godności. Chłopcy i dziewczęta – bohaterowie, którzy zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za budowanie swojej teraźniejszości i przyszłości.

Chciałbym, abyśmy w tym świecie, w którym zbyt wiele jest oschłości, ciszy, głuchoty, pustki i egoizmu, byli w stanie dostrzec naszych współczesnych bojowników walczących za ojczyznę, zwracających się do nas żywym językiem: namiętnie, głośno i wyraźnie. Uważnie spójrzmy w ich oczy i wsłuchajmy się w ich słowa. Mają nam coś do powiedzenia. Siła ich słów tkwi w autentyczności wypowiedzi, w ich znaczeniu. To zawsze są proste przekazy, zdania bez cudzysłowu. Znaleźć się blisko nich to szczęście, najważniejsza nauka, jaką można dostać od życia.

Kiedy zaczęła się Rewolucja Godności, moi krewni i bliscy poparli ją na Majdanie w Kijowie. Trudno mi było pozostać przed ołtarzem w kościele, bo wiedziałem, że moje miejsce jest tam. Był to głos sumienia. Każdy z nas szedł za głosem serca, nawet do końca nie wiedząc, jak i czym może pomóc. A Euromajdan tętnił emocjami – tam na pewno każdy wiedział, co musi robić, tam skupiała się cała pozytywna energia ludzi z całej Ukrainy. Tam był duch, tam tworzyło się społeczeństwo obywatelskie. I wiedziałem, że to nieunikniony proces.

Od początku rosyjskiej agresji na Wschodzie Ukrainy nasz Kościół Patriarchatu Kijowskiego dołączył do ruchu wspierającego wojowników, tworząc służbę kapelańską, również ja bez wahania pojechałem z misją kapelańską na Wschód Ukrainy, gdzie mój brat już wcześniej walczył w składzie wojsk powietrznodesantowych Ukraińskich Sił Zbrojnych.

I moja misja trwa do dziś.

ojciec kapelan Andrij Duda

 

Po raz pierwszy wystawa (pod tytułem „Bohaterowie nie umierają”) została zaprezentowana w Congress Hall w Wilnie dla społeczności litewskiej i Ukraińców mieszkających na Litwie.

W grudniu 2017 r. wystawa została zaprezentowana we Lwowie, w oddziale Lwowskiego Muzeum Historycznego „Arsenał”. Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele władz obwodu lwowskiego i duchowieństwa, żołnierze 80. brygady desantowej (bezpośredni uczestnicy operacji antyterrorystycznej, obrońcy lotnisk Donieckiego i Ługańskiego), znani działacze kultury i sztuki, wolontariusze, mieszkańcy Lwowa i goście miasta.

Ekspozycja, charakteryzująca się dynamicznymi zmianami eksponatów, została zaprezentowana w jednostkach wojskowych Lwowa i Czerniowiec w ramach wolontariackich i kulturalnych wydarzeń we Lwowie i w obwodzie lwowskim. Stała się jednym z elementów uroczystego spotkania społeczeństwa Lwowa z wojskowymi spadochroniarzami 80. brygady, którzy wrócili do domu w czerwcu 2018 r.

ojciec Andrij Duda – kapelan wojskowy, kapłan Książęcej Świątyni Świętego Mikołaja (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego) we Lwowie.
Bezpośrednio zderza się z problemami żołnierzy, ponieważ służy jako kapelan wojskowy, jest wolontariuszem. Ojciec nie mógł pozostać bezczynny już podczas Rewolucji Godności, pojechał pomagać i wspierać ludzi w trudnych chwilach. A potem, kierując się taką samą motywacją – pojechał do Donbasu w charakterze kapelana.

W rozumieniu ojca Andrija kapłan XXI w. to pasterz duchowy, który blisko obcując z ludźmi i służąc im, dostrzega wyzwania współczesności i próbuje znaleźć na nie odpowiedzi poprzez prawdy Ewangelii. W ostatnich latach jego posługi wokół duchownego zgromadzili się współwyznawcy. Wraz z pracownikami Lwowskiego Domu Oficerów, wolontariuszami, artystami, nieobojętnymi obywatelami pomagają żołnierzom, jeżdżą do nich z koncertami, i nie tylko wspólnie tworzą nowe projekty dla zdemobilizowanych, lecz także je realizują.

Wstęp: 1 zł

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

Miejsce: Deptak przy ul. 3 Maja