Scena ring

logo_scena_RING

SCENA RING Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Scena RING, jako pomysł nowej przestrzeni, w której wydarza/odbywa się teatr rozumiany jako spotkanie aktorów z widzami, powstała z myślą o młodej publiczności. Pierwotnie mieliśmy zamiar grać tu głównie repertuar do młodzieży adresowany. Teraz jednak dochodzimy do wniosku, że RING powinien służyć wszystkim tym, których pociąga i fascynuje aktorski ‘pojedynek’ – zmaganie się z sobą samym i z partnerem w obrębie reguł gry narzuconych przez autora i reżysera.

W światowej literaturze dramatycznej nie brak utworów przeznaczonych dla aktorskich duetów. Są to historie rozgrywane w bardzo różnych przestrzeniach – zarówno we wnętrzu, jak i w plenerze. Na ogół jednak charakterystyka miejsca ma znikome znaczenie estetyczno-inscenizacyjne, wystarczy widzowi ‘podpowiedzieć’ topografię jednym meblem, jednym przedmiotem, czasem tylko kostiumem albo rekwizytem i już miejsce spotkania gotowe – można zaczynać grę. Teatr, jak wiemy, jest grą. Aktor gra z widzem, a stawką jest to, czy ów uwierzy w świat przedstawiony, gra z własną wyobraźnią, żeby sam mógł uwierzyć w to, co chce zasugerować innym, gra z partnerem – zmaga się z nim najprawdziwiej jak potrafi, chcąc osiągnąć cele bliskie postaci, którą gra i – co tu kryć – starając się przewyższyć partnera tego pojedynku w aktorskim kunszcie, gra o sympatię publiczności. A więc pojedynek. Obserwowanie takich zmagań jest solą teatralnego doświadczenia, a obserwowanie ich z bliska, w towarzystwie wielu innych świadków wydarzenia, w poczuciu wspólnoty, w jednej dla wszystkich – wykonawców i widzów – przestrzeni to sytuacja wyjątkowa i taką sytuację chcemy oferować publiczności podczas spektakli na scenie RING.