Emigranci

Realizacja jednej z najwybitniejszych sztuk Sławomira Mrożka i jednocześnie jednego z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Bohaterowie „Emigrantów” spędzają razem sylwestrową noc i przez te parę godzin rozpoznają nędzę własnej egzystencji. AA – chłodny intelektualista i XX – dorobkiewicz za wszelką cenę, tak samo wyalienowani ze społeczności, w której przyszło im żyć, skazani są na własne towarzystwo, a ich symbioza polega na wzajemnym uzależnieniu...

To uniwersalna sztuka o problemach człowieka z wolnością, która – bez względu na formy, w jakich się objawia – zawsze wymaga najwyższej ceny. Sławomir Mrożek w „Emigrantach” pyta o granice wolności, o możliwość wyzwolenia się jednostki z więzów społecznych i narodowych. Dramat stanowi także polemikę z tradycyjnym polskim wzorcem emigranta – wygnańca cierpiącego z powodu utraconej ojczyzny.

 

2013-12-14

Waldemar Czyszak Robert Żurek

Sławomir Mrożek

Grzegorz Mrówczyński

Jerzy Rudzki

100 min