Przetarg na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru

Przetarg na remont dachu budynku Małej Sceny TeatruZaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wg zakresu opisanego w Opisie technicznym do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Przedmiarze robót oraz Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Szczegóły przetargu na remont dachu budynku Małej Sceny