Lwów nie oddamy

Najlepszy spektakl 5. edycji Festiwalu Nowego Teatru

GRAND PRIX 54. Festiwalu KONTRAPUNKT w Szczecinie

Nagroda Specjalna Jury 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni

Nagroda Zespołowa Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej dla aktorów: Oksany Czerkaszyny, Dagny Cipory, Małgorzaty Machowskiej, Mateusza Mikosia, Piotra Mieczysława Napieraja, Jacka  Sotomskiego i Roberta Żurka

Nagroda indywidualna Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej dla najlepszej aktorki Oksany Czerkaszyny

 

Beniową podzieliła historia. Nie ma przejścia z ukraińskiej strony wsi na polską i odwrotnie. Mieszkańcy nie mogą w upalne dni przekroczyć Sanu i schronić się pod lipą, która od dwustu lat rośnie półtora kilometra od ich domów.

Jesteśmy wychowani w kulcie pamięci. Myślimy o niej jak o drzewie. Pamięć należy pielęgnować, dbać o jej korzenie, by dawała nam schronienie i poczucie wspólnoty, by stanowiła punkt odniesienia w zmieniającym się świecie. Tymczasem pamięć znacznie bardziej przypomina rzekę. Nie tylko nieustannie płynie i zmienia się, lecz także dzieli i wyznacza granice.  

Wierzymy, że trzeba pamiętać, by oddać sprawiedliwość przodkom, by być członkiem narodowej wspólnoty, by w przyszłości uniknąć tragedii. Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak łatwo pamięć staje się pożywką dla uprzedzeń, konfliktów, nawet nienawiści.

Stosunki polsko-ukraińskie ilustrują ten mechanizm. Choć tyle mamy wspólnego w teraźniejszości, tak wiele dzielimy planów i obaw o przyszłość, nasze relacje wciąż układamy pod dyktando trudnej przeszłości.

Nadarza się doskonała okazja, by o tym porozmawiać. 1000 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wojowie Bolesława Chrobrego przegonili ich za Bug rycerzy Jarosława Mądrego, obrzuciwszy ich inwektywami. 100 lat temu trwała Bitwa o Lwów i wojna polsko-ukraińska. Pół roku temu polski minister pojechał do Lwowa, uwolnić z klatek kamienne lwy, symbolizujące polską przeszłość miasta.

Spektakl "LWÓW NIE ODDAMY!" powstał na podstawie materiału dokumentalnego. Wykorzystując wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych pokazuje, jak uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią. Przygotowali go wspólnie twórcy z różnych dziedzin - aktorzy, reżyserka, reporter, badacz pamięci, operator oraz artyści wizualni. Na różne sposoby śledzimy możliwe wersje pamięci polsko-ukraińskiej i współczesne relacje, by przedstawić je w interdyscyplinarnej formie teatralnej."

Festiwal "KIERUNEK WSCHÓD"

XII Spotkania Teatralne „BLISCY NIEZNAJOMI"

Aktorzy "Lwów nie oddamy" zwycięzcami Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej!

"Lwów nie oddamy" z Nagrodą Specjalną Jury 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni!

"Lwów nie oddamy" laureatem Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego!

"Lwów nie oddamy" na 39. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych

"Lwów nie oddamy na 39. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych - zapowiada Witold Mrozek (wyborcza.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Maciej Rałowski

 

Spektakl "Lwów nie oddamy" bierze udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Dominik Gac, Andrzej Lis, Henryk Mazurkiewicz, Piotr Morawski, Jacek Sieradzki, Sandra Szwarc i Zuzanna Berendt

 

Spektakl powstał w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE przy wsparciu:

Kod QR
2018-08-26

Oksana Czerkaszyna, Dagny Cipora, Małgorzata Machowska, Mateusz Mikoś, Piotr Mieczysław Napieraj, Robert Żurek, Jacek Sotomski (gitara)

reportażu: Katarzyna Szyngiera, Mirosław Wlekły Video ze Lwowa: Miłosz Kasiura

Katarzyna Szyngiera

Katarzyna Szyngiera, Marcin Napiórkowski, Mirosław Wlekły

Przemysław Czepurko, Katarzyna Ożgo

Ireneusz Zając

Jacek Sotomski

Olga Maciupa

Michał Stajniak

110 min


Małgorzata Depta